6 partier stilte liste ved kommunestyrevalget i Bardu kommune. Dette er politikerne som er valgt inn til å styre kommunen de neste fire årene:

 

Senterpartiet

Toralf Heimdal 

Marita Strømsør-Bygdevoll

Karl-Oskar Lysaker Fosshaug

Marit Øverås

Tore Håkstad

Gro Bjerregaard

Geir Brandsegg

Laila Helen Opdal Korsvoll

Stig-Are Rydningen

 

Høyre

Terje Viktor Nyberget

Einar Aarbogh

Kjetil Aasvang

 

Arbeiderpartiet

Berit Sandnes Wikstøl

Roald Linaker

Signe Eline Nordahl Hansen

 

Sosialistisk Venstreparti

Ellen Poppe Skipenes

Ronny Jenssen

 

Fremskrittspartiet

Anita Harrieth Stenberg

 

Venstre

Vilhelm Kjelsvik

 

Her er valgstyrets møtebok for detaljer