Stortings- og sametingsvalget mandag 13. september 2021

I statsråd 6. mars 2020 ble valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 fastsatt til mandag 13. september 2021.

Det ble i kommunestyret 28.10.2021 fastsatt at Bardu kommune skal ha to dagers valg i Setermoen valgkrets. I de øvrige kretsene holdes kun valg 13. september 2021.

For Bardu kommune vil det da bli gjennomført Stortings- og sametingsvalg:

  • Søndag 12. september 2021 kl. 16.00 til kl. 20.00 -Setermoen valgkrets 
  • Mandag 13. september 2021 kl. 09.00 til kl. 21.00 -alle valgkretser i Bardu kommune

De fire valgkretsene i Bardu er Setermoen valgkrets, Nedre Bardu valgkrets, Øvre Bardu valgkrets og Fredly valgkrets. 

Valgstyre

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger. Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Valgstyret i Bardu består av følgende medlemmer:

1. Toralf Heimdal, leder (Sp)
2. Rikke Håkstad, nestleder (Sp)
3. Torgrim Nyvoll (Sp)
4. Karl Johnny Bjørnsen (Sp)
5. Marit Øverås (Sp)
6. Regina Alexandrova (H)
7. Berit Sandnes Wikstøl (Ap)