Bardu kommune oppfordrer alle som skal søke om dispensasjon fra motorferdselloven høsten 2020 om å være tidlig ute med å levere søknad. 

Søknader som skal til politisk behandling i dispensasjonsutvalget for motorferdsel bør være kommunen i hende senest innen 2 uker før neste utvalgsmøte, for å sikre tilstrekkelig saksbehandling. 

Les mer om motorferdel i utmark i Bardu kommune HER.

 

Bardu kommune benytter seg av elektronisk søknadsskjema som kan fylles ut HER.

 

Dispensasjonsutvalget har følgende møtedatoer høsten 2020:

  • 25. august
  • 01. oktober
  • 01. desember

 

* Flere søknader om dispensasjon for nyttekjøring til hytter under 2,5 km fra brøytet veg, har høsten 2019 og våren 2020 har blitt besvart med foreløpig svar. Dette som følge av forskriftsendringen som nå er ute på høring. Det er forventet å komme en avgjørelse i Stortinget innen utgangen av oktober. Bardu kommune håper å kunne sluttbehandle søknadene som har fått foreløpig svar innen utgangen av 2020.