Om Turbua Bardu

Driften av tilbudet er et samarbeid mellom Bardu kommune og Bardu Frivilligsentral SA.

Turbua har også egen Facebookside.

Åpningstider

Sjekk ut Facebookgruppe “Turbua Bardu”. Her legges det ut informasjon om åpningstider med mer. 

Fast åpningstid onsdager 15.00-17.30. Bemannet av Frivilligsentralen.

Mulighet for lån på dagtid etter avtale mandag til fredag. Kontakt da folkehelsekoordinator på tlf. 47462859. 

Turbua er i Barduhallen ved siden av garasjen. Inngangen er den hvite døren på kortsiden mot skolen.

 

Kriterier for utlån:

 • Barn under 18 år må ha med foresatte ved utlån.
 • Barnehager, skoler og frivillige organisasjoner kan låne utstyr.
 • Utstyr leies ikke ut til kommersiell bruk.
 • Utstyret kan lånes inntil 1 uke av gangen.
 • Alle som låner utstyr må undertegne et utlånsskjema.
 • Utstyret skal leveres tilbake innen avtalt tid og i samme tilstand som det ble lånt ut i, med unntak av normal slitasje. Eventuelle avvik på utstyr skal innrapporteres ved tilbakelevering.
 • Låntaker er erstatningsansvarlig ved hærverk eller tapt utstyr.
 • Ved levering har låntaker ansvar for å levere alt leid utstyr tilbake ferdig rengjort og tørket.
  • Alt av fottøy skal rengjøres.
  • Ved lån av soveposer skal lakenpose benyttes og vaskes før innlevering.
  • Telt, sekker, soveposer og annet turutstyr skal være rent og tørt når det leveres inn.
 • Grunnet allergi er det ikke lov å ha hund i telt, sovepose/lakenpose eller jervenduk. 
 • All bruk av utstyr skjer på eget ansvar. Turbua står ikke ansvarlig for hvordan du bruker utstyret.
 • Der aktiviteter tilsier det, skal beskyttelsesutstyr brukes.
 • Ønsker du å donere utstyr til Turbua? Ta kontakt med folkehelsekoordinator på tlf. 47462859/ jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no eller Bardu Frivilligsentral SA på tlf. 45385564/post@bardu.frivilligsentral.no.

Hvordan låne utstyr?

Kontakt:

Folkehelsekoordinator på tlf. 47462859 eller epost: jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no eller

Bardu Frivilligsentral SA på tlf. 45385564/post@bardu.frivilligsentral.no for å avtale utlån.