Bardu kommune sin digitale bøsse til TV-aksjonen 2022

Bardu kommune ved ordfører, Toralf Heimdal, har opprettet en digital bøsse til TV-askjonen. 

"Jeg håper at familie, venner og gode naboer i lokalmiljøet har lyst til å gi et bidrag til vår digitale bøsse! Bli med å redde liv, hvert bidrag nytter! ❤️"

Bardu kommune sin digitale bøsse 

Pengene utbetales til:
TV-aksjonen NRK Leger Uten Grenser 2022

Instagram 1x1_sammen-redder-vi-liv

Årets TV-aksjon

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon med flere enn 60.000 ansatte og prosjekter i over 70 land. De gir medisinsk nødhjelp til de som trenger det mest, og de hjelper blant annet mennesker som er rammet av krig, konflikt og katastrofe.

Manglende tilgang på helsehjelp er et stort problem mange steder i verden og midlene fra årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. I alle disse landene er Leger Uten Grenser aktive bidragsytere til bedre folkehelse gjennom medisinsk behandling og forebyggende arbeid.

Giverstafett - Resultater for Bardu kommune

Her kan du følge med på hvor mye Bardu kommune totalt har innsamlet, samt rangering i fylket og nasjonalt.

Giverstafett -Resultater for Bardu kommune

Engasjer deg og bli bøssebærer du også!

Hvis du vil være med og gjøre en innsats som bøssebærer, kan du sende en SMS med navn og epost til tlf. 48257793 eller registrer deg i skjema her.

QRCode for registrering:

QRCode for Registrering for bøssebærere i Bardu søndag 23. oktober._100x100.png

Du kan selv ønske rode og får tildelt denne om den ikke er tatt. Se alle RODER her. 

På hjemmesiden til TV-aksjonen,  blimed.no, finner du også mer informasjon om årets TV-aksjon.