Tømming starter i Salangsdalen og påfølgende Nedre Bardu mot Sentrum.

Deretter fra Innsett og mot sentrum, avslutter i sentrum.

 

Vi har to typer abonnement på septik i BK. Septiktømming årlig og Septiktømming annethvert år. De med annethvert år tømming som ikke skal ha tømming i år har Perpetuum AS kontroll på. De tanker som tømmes ekstra da vil bli fakturert i henhold til betalingsregulativet.

Abonnentene må klargjøre og tydelig merke tanken med et godt synlig skilt på stake, hvor gnr./bnr. skal være påført.

Spørsmål/endring kan rettes til Bardu kommune, Kommunalteknikk:

Telefon 77 18 53 20 eller mobil 905 05 789