Mandag 29 mars kjøres Setermoen

Tirsdag  30 mars kjøres Nedre Bardu

Onsdag 31 mars kjøres Bedrifts ruten Brennbart og Papp Setermoen

                                            Papp husholdning kan bli tatt

Torsdag – Fredag og Mandag fri

Tirdag 6 april kjøres Øvre Bardu og Nedre Bardu

                                       Liten Bedriftsrute Setermoen

Onsdag 7 april kjøres det for å komme i rute til det som er vanlig.

 

OBS!

Det kan oppleves at brennbart og papp blir tømt i samme bil disse dager. Dette gjøres kun for å klare å bli ferdige med tømmerutene.