Les mer om SMIL- ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmesider. 

Kommunen har og vedtatt egen tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

  • Videre har kommunen fått kr 75.000 igjen til drenering av jordbruksjord. Les mer om tilskuddsordningen her.

 

  • Bardu kommune har og kr 100.000 til tilskudd til tiltak i beiteområder. Det kan gis tilskudd til både planleggings- og tilretteleggingstiltak og til investeringer knyttet til utmarksbeiter. Les mer her

 

Bardu kommune har også vedtatt egen tiltaksstrategi for ordningen: Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Bardu kommune 2022-2024

Det er fortrinnsvis beitelaget som kan søke, men enkeltforetak kan søke når det «på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid».

 

Ved spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret.

Tlf: 771 85 250