Ordningen har som formål å stimulere til frivillig innsats i hele fylket. Målet er flere gode og rimelige møteplasser, aktiviteter og opplevelser rettet mot barn og unge, og unge voksne. Alle frivillige lag og organisasjoner registret i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Maksimalt søknadsbeløp er på kr 50.000,- til enkeltarrangementer og langsiktige aktiviteter og prosjekter. 

 

Retningslinjer og søknadsskjema for ordningen finner du her:

Tilskudd til frivillighet - Troms fylkeskommune

 

Søknadsfristen for midler i 2024 er 1. april.