TT-ordningen er en fylkeskommunal kompensasjon til menesker som pga en varig funksjonshemming er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst ett år. Det er ikke i seg selv nok at du er gammel eller at det er dårlig eller manglende bussforbindelse. Tilbudet dekker fritidsreiser, samt nødvendige reiser i forbindelse med innkjøp og ærender.
Ytterligere informasjon og søknadsskjema finner du på lenken her.