Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
30. juni:

Informasjon om besiktigelse av eiendommer i Bardu kommune som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt for år 2023

Varsel og informasjon til eierrepresentant om besiktigelse. Les mer

Stenging del av skuterløype Altevatnet

Av hensyn til reinkalving stenges løypa på nordsiden av Altevatnet mellom Livasselva og Vargneset samt avstikkere fra hovedløype sørsida til Steinelva og Goulasodden. Løype til Fiskeløselva/Gaskas opprettholdes. Stengingen trer i kraft torsdag 12. mai kl 2400. Anbefalt skitrase til Vuoma er via Gaskas. Skiløpere med hund oppfordres til å vise særlig varsomhet, da drektige simler og simler med nyfødde kalver stresses lett ved kontakt, uavhengig om hunden er i bånd eller ikke. Det er nå mye kalvende rein i fjellområdet mellom Gihlas og Guolasvarri.

Selv om skuterløype 2 på Altevatnet nå har status som isfiskeløype så gjelder fortsatt krav til betaling av løypeavgift. Sesongkort gjelder selvfølgelig, men de som ikke har sesongkort og skal på en helgetur kan kjøpe 3-dagerskort. For skoleelever, studenter, ungdom og soldater er kortprisen uansett bare kr 100. Kjøp av kort gjøres her: https://bardu.scooterkortportal.custompublish.com/

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Stengt del av løype 2 Altevatnet

Stengt del av løype 2 Altevatnet

Sist oppdatert 24. mai 2022