Grunnet legging av nye VA ledninger til den nye skolen må Spongaveien stenges i krysset E6- Spongaveien. Veien vil stenges fra 9. februar mellom kl. 17:00 til 10. februar kl. 02:00. Skiltet omkjøring via Elvegata.

 

Nødetatene er varslet.