Kommunen har i samråd med Bardu Motorferdselforening stengt innerste forbindelsesløype over dammen mellom nord- og sørsida. Den er markert med rødt på bildet nedenfor. Råka fra kanalen nærmer seg og når svingen kuttes på sørsida kan vi ikke ta ansvaret for denne fobindelsen lenger. Forbindelsen som går over fra båthavna holdes åpen fortsatt: