Fra uke 24 endres intervallet mellom dose 1 og dose 2, til 9 uker. Dette i tråd med bestemmelser fra FHI (Folkehelseinstituttet) og Regjeringen. Dvs at de som får vaksinedose 1 i uke 24 vil få dose 2 i uke 33.

Vi vil vaksinere gjennom hele sommeren. Frem til uke 28 vaksinerer vi hver torsdag. Fra og med uke 28 og tom. uke 31-32 vaksineres det torsdager og fredager. Det er fint hvis folk merker seg det og da planlegger evt ferie ut fra dette.  

Angående vaksinering i sommer

Innbyggerne i Bardu kommune må være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom hele sommeren og i sommerferien.

I følge nasjonale helsemyndigheter vil det bli sendt ut større vaksineleveranser i juni, juli og august. Dette betyr at man kommer raskere nedover i prioriteringsrekkefølgen. Kommunen vet enda ikke hvor mange doser vi vil motta eller når vi vil få dem. Det vet vi vanligvis ca 1-2 uker i forkant av leveransen. P.g.a. dette vil det være vanskelig å forutsi når de ulike innbyggerne blir kalt inn til vaksine.

Vi ber alle innbyggerne om å planlegge evt. ferie/reise slik at man er hjemme når man skal få dose 2. Hvis dette ikke er mulig, bør man vurdere om man skal utsette dose 1. Ved en evt. utsettelse vil det ikke være mulig å forutsi når man vil få nytt tilbud.

Vi ber om at folk svarer vha svaralternativene som kommer i sms-innkallingen. Det er liten kapasitet i vaksineringsteamet til å svare på spørsmål ift når man vil få sin vaksine, hvis man takker nei til tilbudet som sendes ut. De som svarer at de ønsker vaksine til nytt tidspunkt, vil få en innkalling til det etter hvert.

P.g.a. begrenset kapasitet i vaksineringsteamet i sommer, vil det også være liten mulighet til å få endret timer man har takket ja til. Hvis endring skyldes sykdom eller planlagt helsebehandling vil det være mulig med utsettelse.

For å unngå vaksinesvinn er det viktig at man møter opp til den vaksinetimen man settes opp og takker ja til.

Alle vil få dose 2 i samme kommune som de får dose 1, dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.