I Bardu blir vi i uke 22 ferdige med vaksinering av gruppe 5-7 (aldersgruppe 18-64 år med underliggende sykdom/tilstand).

Vi vil også starte med prioriteringsgruppe 8 – alder 55-64 år denne uken.

Endring av tidsintervall mellom dose 1 og dose 2

Som tidligere nevnt vil det bli en endring av tidsintervall mellom dose 1 og dose 2, dette vil hver enkelt få beskjed om når de er til vaksinering. I Bardu vil det sannsynligvis tre i kraft fra midten av juni.

Før sommeren kan det være fint å merke seg at det er først med begge vaksinedoser at man oppnår optimal og langvarig beskyttelse. Det er derfor viktig å møte til begge vaksineringer.

Full effekt inntrer i løpet av 1 uke etter dose 2. Vaksinen fra Pfizer har vist seg å gi 95% beskyttelse mot symptomatisk covid-19. Hvor godt vaksinen beskytter mot smittespredning, samt varighet av beskyttelse etter vaksinasjon, er foreløpig ikke klarlagt.

Det er derfor viktig å huske på at ute i det offentlige rom og sammen med uvaksinerte gjelder fortsatt råd og regler ift smittevern.

 

Minner om informasjon ang. vaksinering i sommer fra forrige statusoppdatering.

Innkalling til vaksinering

Når det gjelder innkalling til vaksinering, vil alle få en sms når det er deres tur i vaksinasjonskøen.

Vi i vaksineringsteamet ber om at alle svarer på denne sms, helst via linken som følger med. Dette vil lette vaksineringsteamet for mye ekstraarbeid. De som ikke har mulighet å svare via link, bes ta kontakt med nummer som er oppgitt i sms`en.

Ved avbestilllinger på kort varsel, vil vi ringe innbyggerne for å tilby vaksine. Det er derfor viktig å svare på telefonnummer man ikke kjenner – det kan være vaksineringsteamet som prøver å få kontakt.