Hvem vaksineres pr. nå:

I utgangen av uke 18 er det 1042 personer i kommunen som har fått dose 1 og 277 personer som har fått dose 2.

I uke 19 får vi tildelt 102 vaksinedoser fra Pfizer, der ca. halvparten gis som dose 2.

Parallelt med at personer får tilbud om dose 2, er vi også i gang med vaksinering av gruppe 5, 6 og 7 (alder 64-18 år med underliggende sykdom/tilstand) og personer kalles inn etter alderskohort, dvs. at vi følger årskull.

Når disse gruppene er ferdig vaksinerte vil vi gå i gang med vaksinering av prioriteringsgruppe 8 (55-64 år).  Tidspunkt for oppstart med denne gruppen vil avhenge av hvor mange vaksinedoser vi mottar fra FHI (Folkehelseinstituttet) fremover.

I uke 20 og 21 (kanskje uke 22) vil kommunen bare motta vaksiner som skal gis som dose 2. Dette fordi en stor del av Pfizervaksinene omfordeles til de som skulle hatt dose 2 av AstraZeneca. Det vil derfor ikke være mulig å starte vaksinasjon av nye personer disse ukene.  

Endret tidsintervall mellom dose 1 og 2 av Pfizervaksinen

Det har kommet informasjon om at Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra Folkehelseinstituttet har besluttet å utvide tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksinen Pfizer mot Covid-19, med start fra 3. mai 2021. Intervallet utvides fra 6 til 12 uker for å sikre at flere får koronavaksine så tidlig som mulig. Dette gjelder kun for de som tilhører prioriteringsgruppe 8, 9 og 18-44 år – dvs. de under 65 år uten underliggende sykdom.

Endringen fra 6 til 12 ukers intervall vil ikke ha tilbakevirkende kraft, dvs. at det ikke gjelder for de som ble vaksinert før 3 mai 2021.

Vi vil ved vaksinering informere hvilket intervall som gjelder for den enkelte.

Det at man øker intervallet mellom dosene er basert på nyere data som viser at første dose vaksine gir svært god beskyttelse mot Covid-19. Ved å utvide doseintervallet vil flere få første dose tidligere.

Selv om man oppnår god effekt etter dose 1 er det viktig at vaksinerte ikke dropper andre dose. Man er først optimalt og langvarig beskyttet når man har fått andre vaksinedose.

Angående vaksinering i sommer

Innbyggerne i Bardu kommune må være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom hele sommeren og i sommerferien.

I følge nasjonale helsemyndigheter vil det bli sendt ut større vaksineleveranser i juni, juli og august. Dette betyr at man kommer raskere nedover i prioriteringsrekkefølgen. Kommunen vet enda ikke hvor mange doser vi vil motta eller når vi vil få dem. Dette vet vi vanligvis ca 1-2 uker i forkant av leveransen. P.g.a. dette vil det være vanskelig å forutsi når de ulike innbyggerne blir kalt inn til vaksine.

Vi ber alle innbyggerne om å planlegge evt. ferie/reise slik at man er hjemme når man skal få dose 2. Hvis dette ikke er mulig, bør man vurdere om man skal utsette dose 1. Ved en evt. utsettelse vil det ikke være mulig å forutsi når man vil få nytt tilbud.

P.g.a. begrenset kapasitet i vaksineringsteamet i sommer, vil det være liten mulighet til å få endret timer man har takket ja til. Hvis endring skyldes sykdom eller planlagt helsebehandling vil det være mulig med utsettelse.

For å unngå vaksinesvinn er det viktig at man møter opp til den vaksinetimen man settes opp og takker ja til.

Alle vil få dose 2 i samme kommune som de får dose 1, dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.