Kommunen mottar fortsatt covid19 vaksine fra Pfizer/BioNTech.

I uke 16 vil det vaksineres 120 personer med dose 1, og vi har da så vidt startet på årskull 1954.

I uke 17 vil vi få 138 vaksinedoser som skal fordeles på både dose 1 og dose 2. Vi vil da komme så langt at noen i 1956-kullet vil få tilbud om vaksine.

 

Det er fra FHI (Folkehelseinstituttet) kommet informasjon om at man frem mot sommeren og i sommer vil motta større antall vaksinedoser, men noe mer konkret er ikke sagt.

 

Vi kaller nå inn via SMS varsling for det meste, men kontakter også pr tlf – hvis behov.
Hvis det er slik at noen født før år 1956 ikke har mottatt innkalling ila uke 16, ber vi dem ta kontakt med vaksinekoordinator i kommunen, tlf 771 85 560.