I Bardu vaksineres det pr tiden i risikogruppe 3, som er aldersgruppen 75-84 år, og vi kaller nå inn personer født i tidsrommet 1942-1944. 

Det vil også bli vaksinering i påskeuken, siden FHI sender ut vaksiner og disse må brukes innen 5 døgn. 

Innbyggerne vil bli kontaktet pr tlf (evt sms) fra et kommunalt nummer og det er derfor viktig at man svarer på nummer man ikke kjenner fra før. 

Blir man forhindret fra å møte til avtalt vaksinetidspunkt er det viktig at man gir beskjed i god tid, slik at andre kan bli kalt inn og man unngår vaksinesvinn.