I uke 9 og 10 vaksinerte kommunen, i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI), personer i risikogruppe 3 (75-84 år) og 5 (55-64 år med underliggende sykdommer/ tilstander), samtidig som det ble vaksinert helsepersonell.

Fra uke 11 fortsetter vi vaksinering i risikogruppe 3 og vil deretter følge prioriteringsrekkefølgen av risikogrupper, bestemt av FHI. De ulike risikogruppene kan du lese mer om her.

Kommunen mottar ukentlige leveranser med koronavaksiner fra Folkehelseinstituttet, disse settes fortløpende.

 

Kommunen kontakter alle som får time til vaksinering pr. SMS eller telefon. Vi vil fortsette å ta kontakt til vi har fått svar fra den personen vi er ute etter.

I forbindelse med dette arbeidet ber vi alle om å gi tilbakemeldinger når de mottar SMS. Hvis vi ikke oppnår kontakt via SMS, vil vi ta kontakt pr telefon.

 

Bardu kommune ber sine innbyggere om å vente på tur, lese seg opp på vaksinen og ta et valg om de ønsker vaksine eller ikke.

---------------------------------------------------------

12. mars 2021 kl 1400 valgte Folkehelseinstituttet (FHI) å sette AstraZeneca-vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet, etter meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca vaksinen.  Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinen og disse hendelsene, men Legemiddelverket jobber for å finne ut av saken og vil foreta nødvendige tiltak.

 

Legemiddelverket ber personer som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon oppsøker legevakt eller fastlege umiddelbart.

Les mer på FHI her

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

 

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.