Sprengningsarbeidene er prosjektert av Asplan Viak AS. Sprengningen vil bli utført av Ingeniørbataljonen fra Skjold leir. 

Sprengningen er planlagt utført onsdag 31. januar kl. 14:00. 

Når sprengningen skjer, opprettes det en sikkerhetssone på 200 meter fra broen. Veier blir stengt og beboere innenfor området må holde seg innendørs. Det vil bli utplassert representanter fra Hæren og Bardu kommune på alle kritiske områder.

 

Det vil bli anledning for media å befare broen rett etter at sprengningen har blitt utført. Befaring vil da skje samlet, i lag med representanter fra Hæren og Bardu kommune. På grunn av sikkerheten, vil det ikke pågå noen arbeider mens befaringen blir utført.

Hæren vil filme sprengningen av Skoelv bru. Filmen vil bli utdelt til media på forespørsel.

 

Praktiske spørsmål om arbeidene som skal pågå, sendes til Bardu kommune ved prosjektleder Stig Bjarne Berg-Hanssen på e-post stig.hanssen@bardu.kommune.no

Andre spørsmål om prosjektet, sendes til leder Kommunalteknikk ved Sindre Dahle på e-post sindre.dahle@bardu.kommune.no.