Alle lag, foreninger eller organisasjoner som skal søke spillemidler i 2024 må melde inn planer for bygging av idrettsanlegg til Bardu kommune innen 15.9.23.

Bardu kommune vil gjøre en funksjonell forhåndsgodkjenning på innmeldte anlegg, noe som gjør anleggene søknadsberettiget til spillemidler som har frist for søknad den 1.10.23.

Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

 

For å søke Bardu kommune om forhåndsgodkjenning må man fylle ut følgende skjema til kommunen (trykk på link): Forhåndsgodkjenning anlegg for spillemidler i Bardu kommune 2024

Les mer her: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Troms fylkeskommune)

Det kan søkes midler til:

  • Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg
  • Kart (turkart og orienteringskart)
  • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier
  • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (Denne tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening les mer om dette HER)

 

Følgende kan søke midler:

  • Kommuner
  • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF), Sámi Valáštallan Lihttu (SVL), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det frivillige Skyttervesen (DFS)
  • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv
  • Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben*
  • Velforeninger, aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger

 

Søknadsprosess:

Anleggsregisteret