Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forurensning fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Kommunen behandler søknadene, og det er utarbeidet lokale retningslinjer og prioritering av midlene «Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021-2024 for Bardu kommune»  den finner du her: Tiltaksstrategi for SMIL 2021-2024 i Bardu

 

Søknadsfrist 1. mai 2023

 

For mer informasjon om SMIL-ordningen, og hvordan søke på nettsiden til Landbruksdirektoratet lenke her Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Du kan kontakt avd. Landbruk om du har spørsmål eller trenger hjelp.