Forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker

Forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker i kontainere for husholdning/fritid og ved levering av avfall Steiland miljøstasjon.

  • Forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker fra 31.12.2020
  • Fra 1. september 2019 innførte Norsk Gjenvinning forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede søppelsekker.
  • Forbudet gjelder for hele landet

Hvorfor gjør vi dette?

  • For å få bukt på innlevering av farlig avfall i restavfall.
  • For å minske brannproblemer som stadig blir større på avfallsmottaket der avfall behandles til energigjenvinning.

 

- Renovasjon Bardu Kommune