Fra og med barnehageåret 2021/2022 sendes søknaden via Visma Flyt barnehage – Foresattportalen.

Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Søknadsfrist er 20.6 for å få registrert endring i faktura fra og med august.

Mer informasjon om søknadsprosessen finner du på hjemmesiden under barnehage – betaling.