2.juli kom en endring i forskrift til opplæringsloven som medfører at foresatte til elever på 1. og 2.trinn kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO (skolefritidsordning).

Les mer om forskriftsendringen her.

 

Det gjøres oppmerksom på at inntekt over 519 000 per husstand ikke genererer rett til redusert foreldrebetaling i Bardu kommune.

 

Kapittel 1B. Skolefritidsordninga § 1B-1 fastsetter følgende:

Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn.

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjer maksimalt seks prosent av inntektene til hushaldet, dersom:

a) foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet det siste året, eller

b) det er ein varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt skoleår utgjer meir enn seks prosent av inntektene til hushaldet.

 

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak frå 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjeld vedtaket frå første heile månad etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

 

Betaling for kost kan komme i tillegg.

 

Bardu kommune kommune benytter seg av digitalt søknadsskjema for redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO.

Kommunens skjema kan fylles ut her.