Bardu kommune ønsker å komme i kontakt med lag, foreninger eller skoleklasser som kan påta seg arbeidet med å arrangerer 17. mai 2023.

Om ønskelig kan flere lag/ klasser gå sammen om arrangementet. 

 

Tilsammen bevilger Bardu kommune 60.000 til 17. mai arrangementet. Dette beløpet skal dekke alle faste utgifter (leker, god lyd, blomster til bekransning, musikk, gratis is til barna, program med mer). Siste års 17. mai arrangører har hatt overskudd på mer enn kr 100 000,- 

Tildeling av neste års 17. mai vil bli lagt frem for OMS utvalget for avgjørelse om det er mer enn en søker. 

 

Alle interesserte må sende søknad til Bardu kommune på

e-post: postmottak@bardu.kommune.no 

snarest og senest innen 21. oktober 2022