Frivillige organisasjoner i Vestby innen kultur og idrett/friluftsliv kan søke om tilskudd til drift og aktiviteter gjennom denne ordningen. Aktiviteter for barn og unge, og tiltak som fremmer integrering og mangfold prioriteres.

Det er viktig å merke seg datoen, siden søknadsfristen 15. mars gjelder for hovedfordelingen av kommunale kulturmidler for 2020, til drift og planlagte aktiviteter og arrangementer.

Søknadsfristen 15. mars gjelder også nærmiljøtilskudd.

Men visste du at tilskudd til friluftstiltak fordeles gjennom hele året ? Søk når som helst!

Les mer om ordningene og hvordan du søker.