Det er sikkert mange som lurer på om de bør måke av takene sine, dette ligger til ansvaret hos byggeier å vurdere.

Det er ikke nødvendigvis høyden på snøen som avgjør om det må måkes, det er tyngden. Våt snø er tyngre enn tørr snø.

Huseier kan følge med om dører og vinduer går tregt, det kan være et forvarsel om at taket kanskje har for mye tyngde av snø.

 

I følge direktoratet for byggekvalitet kan  gamle hus tåle minst 150-kg/m2.

Hus bygget etter 1979 kan man anta at tak på boliger tåler 150-350 kg/m2 .

Nyere bygg  satt opp de siste årene tåler mye mer .

 

Dersom taket vurderes å måkes så husk å måke slik at takflatene hele tiden har mest mulig jevn belastning, for eksempel ikke måke en siden/ del av taket først dette gir da ujevn belasting. La det gjerne ligge igjen et lag med snø på takflaten da unngår man skade på taket.  

 

Vær forsiktig og gjør vurderinger om det er trygt å måke taket .

 

Huseier bør også tenke på at rømningsveier er lett å åpne /bruke, dette gjelder alternativer veier ut av en bygning som vinduer eller andre dører.

 

Mer info om snø kan du finne på Direktoratet for byggkvalitet.