Seterveien barnehage åpnet i august 1993 med Liv Kjedberg som styrer. Siden åpningen har det vært rundt 350-400 barn som har hatt hverdagen sin i barnehagen, og mange ansatte som har hatt Seterveien som arbeidssted. I dag er det Monica Hertwig som er styrer, og Kjersti Indseth er den eneste ansatte som har vært med siden barnehagen åpnet i 1993. 

Tusen takk til alle ansatte i Seterveien, som sammen med foresatte har ivaretatt det enkelte barns behov for omsorg, lek, danning og læring som grunnlag for allsidig utvikling! 

Store hjerter former små hjerner!

 

Gratulerer med dagen!