Protokoll fra kommunestyret

Ny vedtatt forskrift

Endringer løype 2 Altevatnet

Endringer løype 3 Leinavatnet

Ny løype 5 Hytteområdene

Vedtaket kan av berettighet part jfr Forvaltningslovens kap. 6,  påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Klagefrist settes til 1. august 2023.