Planteknisk utvalg vedtok den 5. september 2022 utkast til revidert Estetikkveileder for Setermoen sentrum. Veilederen skal nå ikke lenger ha status som forskrift. Revisjonen gjelder i første omgang kapittel 14 (tidligere forskrift) slik det framgår av høringsbrevets vedlegg.

Høringsbrev