09:30 Bekransning av bauta ved Setertun, (Direktesending)

 Bardu musikkforening spiller

Link til direktesending: https://www.facebook.com/bentah

10:00 Bekransning av minnestein ved Bardu kirke (Direktesending)

Bardu musikkforening og ungdommer fra 8. trinn deltar

  • Før talen: Fagert er landet
  • Tale ved major Christer Endregaard. NK Etterretningsbataljonen

Link til direktesending: https://www.facebook.com/bentah

  • Etter talen: :Gud signe vårt dyre fedreland

Bardu musikkforening deltar

Link til direktesending:https://www.facebook.com/bentah

11:00 Høytidsgudstjeneste i Bardu kirke

Høytidsgudstjeneste i Bardu kirke ved prest Einar Hansen

Organist: Turid Seim

12:45 Oppstilling barnetoget

Barnetog for kommunens 1. og 2. klassinger. Oppstilling på angitt plass ved kommunehuset.

 

13:00 Avmarsj barnetoget

Rute: Kommunehuset - E6 nord - Barduheimen - Parkveien - Kommunehuset

Kom gjerne og se på toget langs veien