Styringsgruppen i interkommunal legevakt Bardu (IKL Bardu) består av kommunedirektørene i Bardu, Salangen, Lavangen, Målselv, Ibestad og Dyrøy. Styringsgruppen har gjennomført møte 2. juni 2021 i lys av den politiske behandlingen som pågår i de ulike kommunene.

 

-Bardu kommune har gjort en vurdering av IKLs økonomiske situasjon, forteller leder i styringsgruppen for Bardu IKL, Stine Jakobsson Strømsø. -Vi foreslår å pålegge IKL et rammenedtrekk tilsvarende 3 %. I tillegg har formannskapet i Bardu i dag vedtatt, forutsatt at alle samarbeidskommunene viderefører samarbeidet, at Bardu kommune skal dekke hele husleien til IKL tilsvarende 400 000 kroner.

Besparelsen for kommunene vil da bli:

 

  • Salangen 78 100,-
  • Lavangen 43 100,-
  • Målselv 226 000,-
  • Ibestad 52 900,-
  • Dyrøy 44 500,-

 

Styringsgruppen har dessuten vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som har som mål å utrede nytt interkommunalt legevaktsamarbeid dersom en eller flere av kommunene velger å gå ut av samarbeidet. Styringsgruppens mål er en fortsatt forsvarlig og bærekraftig interkommunal legevakttjeneste i Bardu.

 

 

For styringsgruppen IKL,

Stine Jakobsson Strømsø, leder styringsgruppen IKL