Kulturskolen

Kulturskolen

Bardu kulturskole tilbyr kunst-, sang- og instrumentalopplæring. Barn og unge blir prioritert, men hvis vi har ledig kapasitet kan også voksne få elevplass.

Kunstundervisningen foregår i grupper og de er innom en rekke former i kunstfaget. Hovedfokus til nå har vært tegning og maling, men hvilke former som vektlegges vil avhenge av gruppedeltakerne og deres interesser.

Musikkundervisningen foregår i hovedsak som en til en-undervisning. I tillegg til sang så tilbys undervisning på bl.a: piano, gitar, ukulele, fiolin, cello, treblåseinstrumenter, messingblåseinstrumenter og slagverk. Kulturskolen har også band, sanggrupper og strykeorkester, og samarbeider med Bardu musikkforening om samspillmuligheter for de som spiller korpsinstrumenter.

Både elever og lærere opptrer jevnlig på konserter og arrangementer.

Formålet er at elevene skal lære, oppleve, skape og formidle kunstneriske uttrykk.

I tillegg til undervisning har Bardu kulturskole ansvaret for planlegging og gjennomføring av den lokale UKM-mønstringen, leverer dirigent til Bardu musikkforening, er jevnlig på Barduheimen med sang og musikk og samarbeider med grunnskolen om ukuleleprosjekt hvor alle i 4.klassetrinnet får undervisning på ukulele.

Er barnet ditt nysgjerrig på et intrument eller interessert i kunst, så ta gjerne kontakt med kulturskolen. 

 

Les mer om kulturskolen her.

Kultur_Lise

Kultur

Avdeling kultur tilrettelegger for gode kulturopplevelser for Bardusamfunnet. Kultur bidrar til å skape møteplasser og opplevelser på tvers av alder, kjønn og bakgrunn. Kultur og idrett er en viktig fellesarena som bidrar til utvikling av bardusamfunnet og region. Gjennom søknad på statlige midler bidrar avdelingen til å opprettholde og bygge fellesarenaer for Bardusamfunnet. Kulturavdelingen er også et bindeledd mellom sivilt / militært kultursamarbeid og de fleste større arrangementer i kommunen (eks. Villmarksmesse, Setertun, Reisstadløp, kulturelle arrangementer). I tillegg jobber avdelingen med kulturvern og har ansvar for MOT i Ungdomsskolen. Årlig deles det ut Kulturpris og Ungdommens motivasjonspris. Lise Bjørkeng jobber som konsulent i avd. kultur. Hennes hovedoppgaver er i hovedsak søknader om spillemidler til kultur og idrettsanlegg og generell saksbehandling rundt disse. Nå rundt ny skole / kulturskole / idrettsstadion blir dette viktige oppgaver på det økonomiske plan.

 

Les mer om kulturtilbud og tilskudd, priser og spillemidler her.

Integrering

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten er en avdeling underlagt enheten Oppvekst, Kultur og Integrering. Dere finner oss i Veksthuset hvor vi deler lokaler med NAV Målselv Bardu. I tjenesten jobber Elin Helén Nermo som fagleder, Synne Heggås som programveileder, og Mersina Nyheim som miljøarbeider.

Våre to hovedoppgaver er bosetting av flyktninger etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), og koordinering av introduksjonsprogram for nyankomne, bosatte flyktninger.  Kommunen mottar integreringstilskudd ved bosetting, og tilskuddet finansierer blant annet drift av flyktningetjenesten og kommunens introduksjonsprogram.  Innenfor både bosettings- og introarbeid finner vi et vidt spekter av spennende arbeidsoppgaver.

Flyktningtjenesten har mange viktige samarbeidspartnere, som Bardu Læringssenter, NAV, kommunale avdelinger, private bedrifter, frivillige organisasjoner, huseiere og frivillige. Alle er viktig for integreringsarbeidet i Bardu. Vel så viktig i integreringsarbeidet er Bardus innbyggere da integrering fordrer at det er noen i den andre enden som er villig til å inkludere.

 

Kontaktinformasjon og mer om flyktningetjenesten.