Presentasjon Nedre Barduheimen bilde
Nedre Barduheimen ansatte

Nedre og Øvre Barduheimen

Avdeling Nedre er bygget i 1969 og er ei somatisk sykehjemsavdeling med 12 plasser. Det ble gjort en reduksjon fra 15 til 12 plasser i budsjettprosessen for 2022.

Avdeling Øvre har 12 plasser. Øvre er bygget i 2006 og har takheiser montert på 12 rom. ØHD (øyeblikkelig hjelp døgn) seng er plasser på avdeling Nedre.

Avdeling Nedre har 14 årsverk bestående av 4 sykepleiere, 7 fagarbeidere og 10 assistenter som jobber både fast og på kontrakter i små og store stillinger. Avdeling Øvre har 14 årsverk bestående av 5 sykepleiere, 8 fagarbeidere, og 6 assistenter. Alle ansatte jobber turnus med arbeid dag, kveld og natt.

Avdelingene ledes av avdelingsleder Ane Therese Aarbogh. Sykeleier 1 Vita Hegdalsaune fungerer som en teamleder og har ansvar for daglig drift på Nedre, Therese Strømseth på Øvre.

Arbeidsdagen på Barduheimen består av pleie og omsorg til de som bor på sykehjemmet. Dette innebærer hjelp til stell, mat, sosiale aktiviteter, medisinsk oppfølging og pleie ved livets slutt. Vi samarbeider tett med pårørende, hjemmesykepleien, ergo/fysio og legetjenesten.

Presentasjon Øvre Barduheimen bilde
Øvre Barduheimen ansatte

Vi opplever å ha kolleger som brenner for faget, som er kunnskapsrike, omsorgsfulle, engasjerte og stolte av å jobbe på Barduheimen.

Vi tar i mot brukere både på korttidsopphold, langtidsopphold og avlastning og har full avdeling stort sett hele tiden. I helse og omsorgsplanen til Bardu kommune er det vedtatt å dreie fokus mot å beholde brukere i helse og omsorgstjenesten lengst mulig hjemme. Det betyr at beboere som får innvilget langtidsopphold er vurdert til å ikke kunne bo hjemme lengre og har ofte et stort pleiebehov. Vi tar brukere inn på avlastning og korttidsopphold i kortere perioder når vi har plass, slik at de skal klare seg lengre hjemme.

Vi ønsker at det skal være godt å komme til Barduheimen og har fokus på å gi beboerne en verdig hverdag. Vi leverer en god tjeneste til våre brukere, med få eller ingen klager. Vi har dyktige medarbeidere og god kompetanse.

Vi samarbeider med Røde Kors som hjelper til med ulike aktiviteter. De har bingo på sykehjemmet en dag i uka og hjelper til med å arrangere sang og musikk en gang i måneden. Røde Kors gir også ofte gaver til beboerne til jul og påske, og i sommer fikk vi utemøbler donert både fra dem og Coop. Det setter vi stor pris på. Dagfinn fra kulturskolen kommer fast til sykehjemmet og spiller gitar og synger for oss.

 Det er givende, krevende og veldig lærerikt å jobbe på Barduheimen!

Presentasjon av sone sentrum bilde
Sone sentrum ansatte

Sone sentrum

Nordstua

Nordstua er en tilrettelagt avdeling for personer som lever med demenssykdom. Vi har 9 fast plasser og 1 avlastningsplass. Avdelingen var ny i 1994.

Arbeidsdagen består av pleie og omsorg til de som bor her. Vi forsøker å tilby aktiviteter som passer for den enkelte som for eksempel lese aviser/ukeblader, gå tur, dans og sang, baking, spill m.m. Vi har et uteområde der man kan høste jordbær, klippe plen, luke ugress eller bare slappe av.

Vi har et stabilt og kvalifisert personale. Avdelingen har 5 sykepleiere, 4 fagarbeidere, 1 vernepleier og 10 assistenter som jobber både fast og i kontrakter. Flere av personalet har videreutdanning innen demens- og alderspsykiatri. Avdelingsleder er for tiden Siv Anita Storhaug.

 

Dagsenter

Dagsenter er et tilbud til personer som har kognitiv svikt eller en demenssykdom. Dagtilbudet er et lavterskeltilbud med fokus på å bidra til en meningsfull hverdag med sosiale og fysiske aktiviteter.

Tilbudet utformes etter deltakernes behov, ønsker og årstid. Vi vektlegger å skape en positiv sosial setting og fremme mestring. I sommer halvåret er vi ofte på kjøreturer i lokalmiljøet og til nabokommunene. Turgåing, fisking, grilling, besøke ulike historiske plasser er noen av det vi gjør i sommer halvåret. I vinterhalvåret har vi fokus på helsefremmende aktiviteter som fallforebyggende trening, baking, spill, kryssord, håndarbeid, cafebesøk, snekring og historiefortelling.

Dagsenteret holder til i Åsveien 56 B, og har åpent mandag-onsdag og fredag. Vi tilbyr skyss tjeneste til alle brukere. Det serveres varmlunsj samt et mellommåltid.

De ansatte har lang erfaring og kompetanse innenfor demensomsorgen.

Velkommen til oss

-Monica Sivertsen, Silje F Kristiansen og Anita Engvoll

Avdeling Service og ernæring

I avdeling Service og ernæring er vi 4 ansatte 1 leder og 3 fagarbeidere hvor en er i 80% stilling og resterende i full stilling.

Kjøkkenet på Barduheimen produserer middager til beboere på sykehjemmet og til hjemmeboende. Vi lager også lunsjer til ulike møter internt i kommunen og varm lunsj til ca 190 barn i Bardubarnehagene en gang pr uke.

Maten vi produserer er i hovedsak kjent husmannskost men sper på med litt mer moderne retter innimellom. Vi baker også eget brød. Ca 90-100 brød i uka.

Vi koker etter kok og kjøl metoden. Det vil si at maten lages som vanlig men at det kjøles raskt ned og pakkes i poser eller beger med eller uten vacuum. Dette gjør at næringsinnholdet blir i den ferdige retten og at maten ser like god ut når den varmes opp. Dette sparer også kommunen for lønnsutgifter da vi på kjøkkenet ikke jobber skift men bare ukedager fra 0700-1430. Vi har stengt alle helger og helligdager.