Overvåkingsprogrammet for hjortevilt samler hvert år inn data fra elg‐ hjort‐ og villreinbestander fra til sammen 19 ulike regioner i Norge der Bardu er en overvåkingskommune for elg i tidligere Troms hvor det samles inn data fra elg skutt under jakta. NINA har laget og publisert en kort rapport som oppsummerer de viktigste resultatene fra de enkelte overvåkingsområdene:

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt – elgbestanden i Troms