Anleggsarbeider Setermoen nord

Bardu kommune har startet med utførelsen av prosjekt «Setermoen skole infrastruktur» og har engasjert entreprenør er Målselv Maskin & Transport AS.

Målselv Maskin & Transport AS har etablert rigg og mellomlager ved Spongaveien 12 samt deponi for rene masser ca. 100 meter nedenfor Industriveien 22. Dette vil medføre økt trafikk i Spongaveien og Industriveien.

 

Midlertidige veier på grunn av at det foregår arbeider:

 • det vil bli etablert midlertidige omkjøringsveier og gangveier forbi krysset Industriveien/E6
 • det vil bli etablert midlertidige gangvei forbi Fogd Holmboes gate 115
 • det kan bli etablert midlertidige gangveier i forbindelse med etablering av nye busslommer langs E6 mellom Spongaveien og Elvegata»

Informasjon om hva som skal bygges:

 • nytt kryss i Industriveien/E6
 • nytt kryss i Spongaveien/Mellomveien
 • mindre justering av krysset Spongaveien/E6
  • gangfelt og fortau i krysset Spongaveien/E6 vil bli permanent fjernet
 • ny vei fra E6 inn til Idrettsveien 5
 • ny vei fra Spongaveien inn til Fogd Holmboes gate 107
 • ny gangvei mellom Spongaveien og Mellomveien
 • vann og avløpsledninger fra Storloken langs E6 til Elvegata
 • vannledning fra Idrettsveien langs E6 til Industriveien 10
 • 2 nye busslommer langs E6 mellom Spongaveien og Elvegata inkludert ny gangvei ned til eksisterende gangvei
 • ny avkjøring og garasje til Melloveien 3
 • rive bygninger på Fogd Holmboes gate 130

Alle arbeidene er i henhold til betingelser satt i vedtatt reguleringsplan, områderegulering «R1922130 Setermoen nord».»