I uke 47 er det bekreftet totalt 17 smittede i Bardu kommune. De fleste tilfellene er i aldersgruppen 75+. Vi har en større bekymring for den eldre aldersgruppen og ber derfor de eldre om å være ekstra påpasselig med å følge anbefalinger og smittevernråd.

 

Pr. 26.11.21 oppfordrer Bardu kommune på det sterkeste å følge disse anbefalingene*:

  • Hold avstand i det offentlige rom.
  • Bruk av munnbind der man ikke kan overholde avstand på 1 meter.
  • Begrense antall nærkontakter.
  • Den eldre aldersgruppen og uvaksinerte, bes om å være ekstra nøye med å følge smittevernrådene. 
  • Arrangementer kan gjennomføres, men det bes om at det utøves forsiktighet ved å holde avstand, eller å bruke munnbind.

*anbefalinger er ikke lovpålagte regler, men anmodninger fra kommunen.

Pårørende til eldre som ikke har tilgang til nett, må gjerne være behjelpelig med å spre informasjonen.

 

I dag sendes det ut SMS til innbyggere over 65 med råd fra kommunen ift smittesituasjonen.

Kriseledelsen i Bardu kommune har i dag anbefalt å utsette/avlyse arrangementer som har eldre som hovedmålgruppe. Andre arrangement går som vanlig, men vi ber arrangørene være ekstra obs på anbefalingene og bistå til at de følges.

 

Idrett og aktivitet for barn og unge, gjennomføres som normalt.

Egne tiltak er iverksatt på i legetjenestene, hjemmesykepleien og på Barduheimen.

 

Kriseledelsen følger sitasjonen nøye og har neste møte i kriseledelsen fredag 2.12.21.