I uke 47 er det hittil bekreftet 11 smittede i Bardu kommune. 9 av disse er i aldersgruppen 75+. Vi har en større bekymring for den eldre aldersgruppen og ber derfor de eldre om å være ekstra påpasselig med å følge anbefalinger og smittevernråd.

Pr. 24.11.21 viderefører Bardu kommune følgende anbefalinger:

  • Hold avstand.
  • Forsøk å begrense antall nærkontakter.
  • Ha lav terskel for å bruke munnbind i større forsamlinger og holde avstand der det er mulig.

I tillegg kommer kommunen med ytterligere anbefalinger:

  • Den eldre aldersgruppen og uvaksinerte, bes om å være ekstra nøye med å følge smittevernrådene.
  • Arrangementer kan gjennomføres, men det bes om at det utøves forsiktighet ved å holde avstand, eller bruke munnbind.

*anbefalinger er ikke lovpålagte regler, men anmodninger fra kommunen

 

Idrett og aktivitet for barn og unge, gjennomføres som normalt.

Egne tiltak er iverksatt på i legetjenestene, hjemmesykepleien og på Barduheimen.

På grunn av vedvarende høy smittesituasjon i hele Troms og Finnmark, og høy belastning både på kommune- og spesialisthelsetjenesten har Statsforvalteren oppfordret kommunene til å anbefale eller forskriftsfeste tiltak i kommunene. De er fordelt på generelle tiltak, kontaktreduserende tiltak og målrettede tiltak. Bardu kommune har i kraft av de anbefalingene som gjelder, allerede ivaretatt dette.

Kriseledelsen følger sitasjonen nøye og har neste møte i kriseledelsen fredag 26.11.21.