Det ble mandag 08.03 bekreftet et nytt smittetilfelle knyttet til i Setermoen Leir.

Den smittede er satt i isolasjon og smittesporing er igangsatt.