Fra 1. januar 2020 vil flere av landets kommuner få nytt kommunenummer. Bakgrunnen for dette er regionreformen hvor både fylker og kommuner slår seg sammen.  Vårt fylke Troms skal slås sammen med Finnmark og de gamle fylkesnumrene 19 og 20 vil fra 1. januar 2020 bli erstatt med et felles nummer 54. Bardu kommune er kommune nr. 16 i det nye fylket og det gamle kommunenummeret 1922 blir dermed erstattet med 5416.

Kommunenummer er viktig i svært mange sentrale register.  Sentralt står Matrikkelen som er Norges offisielle eiendomsregister hvor også adresser og bygninger inngår. I alle offisielle adresser er kommunenummer sentralt og fra Matrikkelen henter blant andre Folkeregisteret ut adresser for den enkelte av oss ved for eksempel melding om flytting. Ved å bytte kommunenummer er det beregnet at det må gjøres ca. 110 mill. endringer i sentrale register. Alle endringer skal skje ved årsskifte og det er derfor innført en rekke begrensninger i bruk av Matrikkel, tinglysing og andre registeringer de siste 2-3 ukene i 2019.

Hvordan vil nytt kommunenummer påvirke publikum i Bardu kommune? Forhåpentlig vil det bli ingen konsekvenser hvis alt går som det skal ved omleggingen. Innføring av nye kommunenummer har vært planlagt i god tid før overgangen og skal teoretisk virke fra 1. januar 2020. For flere opplysninger om regionreform og nye kommunenummer bruk linkene under.

Informasjon fra Regjeringen                                      Informasjon fra Kartverket