Mer informasjon om varslingsprøven er publisert på nødvarsel.no: https://www.nodvarsel.no/ 

Informasjonsmateriell til fri bruk for statsforvaltere, kommuner, Sivilforsvaret, organisasjoner og virksomheter som bidrar i informasjonsarbeidet er tilgjengelig på ressurssiden www.dsb.no/nodvarsel. Et utvalg informasjonsmateriell er også tilgjengelig her: https://www.nodvarsel.no/informasjonsmateriell/ 

I forkant av varslingsprøven sendes det som tidligere radioannonsering for å gjøre befolkningen oppmerksomme på at dette bare er en test. På varslingsdagen legges det også opp et tydelig banner på nødvarsel.no om at det er varslingsprøve kl. 12.