På grunn av vassdragsreguleringen av Altevatnet er vannstanden nå kommet ned på et nivå som gir endrede strømningsforhold i magasinet. Dette kan gi usikker is på utsatte plasser og åpne råker.