På denne viktige merkedagen minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort – og fortsatt gjør – en innsats for å verne vårt demokrati, for fred og frihet, hjemme så vel som ute.

Vi ønsker at alle som har gjort tjeneste for Norge skal føle seg inkludert på frigjørings- og veterandagen. Dette skjer i samarbeid mellom Sørreisa, Målselv og Bardu kommune og Forsvaret, veteranorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner i Forsvaret og andre forsvarsrelaterte organisasjoner.

Forsvarsmuseet vil holde åpent kl. 10:00-15:00 i forbindelse med markeringen.