Eiendomsskatten er beregnet etter skattesatser som er fastsatt av kommunestyret. I 2024 er det vedtatt skattesats på 3,0 ‰ for bolig- og fritidseiendommer. Dette er en økning på 1 ‰ fra 2023, og medfører at eiendomsskatten er høyere i 2024 enn tidligere år. 

For andre eiendommer enn bolig- og fritidseiendommer er det vedtatt skattesats på 7,0 ‰. Dette er den samme skattesatsen som ble brukt i 2023. 

 

På skatteseddelen er det informert om hvordan eiendommen er taksert. Takseringsmåten har betydning for hvor eventuell klage på eiendomsskatt skal rettes: 

  • Boliger som er merket «formuesgrunnlag bolig» er taksert med Skatteetatens boligverdier. Klage på taksten for slike boliger må rettes til Skatteetaten gjennom skattemeldingen for 2022. Klage på andre forhold enn taksten rettes til Bardu kommune. 
  • Eiendommer som er merket «bolig», «næring», «fritidseiendom», «landbruk» eller «forening» har kommunal takst. Klage på både takst og andre forhold rettes til Bardu kommune. 

 

Den alminnelige klagefristen for eiendomsskatt er 6 uker fra eiendomsskatten ble skrevet ut, dermed 8. april.

Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskatten – sammen med de øvrige kommunale avgiftene –faktureres over 4 terminer i 2024. Faktura for første termin sendes ut i slutten av februar med forfallsdato 20. mars. De øvrige terminene har forfallsdato 20. juni, 20. september og 20. desember.  

For ytterligere informasjon om eiendomsskatt i Bardu kommune vises det til kommunens nettside: Eiendomsskatt - Bardu kommune