Det kunngjøres at Kartverket har reist navnesak for topper i fjellmassivet Istindan i Målselv og Bardu kommune. Kunngjøring og høring er hjemlet i Lov om Stadnamn § 8 med tilhørende forskrift.

Navnesaken gjelder lokale stedsnavn på flere topper i Istindan hvor to av de aktuelle navn ligger som grensetopper mellom Bardu- og Målselv kommuner.

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Frist for å uttale seg settes til 1. februar 2024.

Under finnes sakspapirer som belyser saken. Stedsnavn kan ses på Norgeskart sin stedsnavnside hvor navn reiste i navnesaker er markert rødt.

 

Brev fra Kartverket          Navneskjema        Brev