Det kunngjøres om vedtak i navnesak reist av Kartverket i sak  2023/206.

Navnesaken gjelder lokale navn på flere topper i fjellmassivet Istindan. To av de aktuelle navn ligger som grensetopper mellom Bardu- og Målselv kommuner. Kunngjøring av vedtak med mulighet for klage er hjemlet i Lov om stadnamn § 12 med tilhørende forskrifts §§ 9 og 10.

Frist for å klage er 3 uker fra kunngjøringsdato. En eventuell klage sendes direkte til Kartverket med kopi til Bardu kommune.

Under finnes vedtaksbrev fra Kartverket og brev med navnesaksskjema.  

Vedtaksbrev Kartverket                Navnesaksskjema