Det kunngjøres at Kartverket har reist navnesak 2021/294 for riksrøyser mellom Sverige og Norge gjennom Bardu kommune. Kunngjøring og høring er hjemlet i Lov om Stadnamn § 8 med tilhørende forskrift.

Navnesaken omhandler 30 riksrøyser langs Bardu kommunens grense mot Sverige. Områdene der den enkelte riksrøy ligger har i hovedtrekk samiske stedsnavn. Navnesaksskjema viser de enkelte navn og hvor de ligger langs grensen. Stedsnavnene finnes også på Norgeskart og kan nås ved bruk av linken nederst på siden.

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Frist for å uttale seg er to måneder fra kunngjøring det vil si innen 8. desember 2021. Lokale høringsuttalelser sendes til Bardu kommune for samordning og deretter videreforsendelse. 

Under finnes sakspapirer som belyser saken. Her finnes også skjema som kan brukes for å gi høringssvar på det enkelte navn.

Norgeskart sin stedsnavnside

Brev fra Kartverket      Navnesaksskjema fra Kartverket       Brev fra Sametinget        Navnesaksskjema fra Sametinget