Det kunngjøres at Kartverket har reist navnesak 2021/542 – Leinavatn i Bardu kommune. Kunngjøring og høring er hjemlet i Lov om Stadnamn § 8 med tilhørende forskrift.

Navnesaken omhandler skrivemåten av stedsnavnet Leinavatn i bestemt eller ubestemt form. Navnesaksskjema viser de enkelte navn og hvor navnet Leina inngår.  Stedsnavnet Leinavatn finnes også på Norgeskart og kan nås ved bruk av denne linken

Før videre behandling med tilråding og vedtak skal berørte parter ha rett til å uttale seg. Frist for å uttale seg settes til  31. januar 2022. Lokale høringsuttalelser sendes til Bardu kommune for samordning og deretter videreforsendelse til Kartverket. 

Under finnes sakspapirer som belyser saken.

Brev fra Kartverket       Navnesaksskjema      Tilråding fra Sametingets stedsnavntjeneste