I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Setermoen Sentrum, Bardu Senter, Bardu Kommune. planID ME_R1922128 og ME_R1922058.

Forslag til endring gjelder arealformål i plan, for etablering av ungdommens hus og åpning for en mer fleksibel bruk av bygg i område B/F/K 12. Saksdokumenter kan lastes ned under.

Frist for innspill til forslaget er 6. mars 2024

 

Varslingsbrev          Planbeskrivelse          Plankart          Referat Oppstartsmøte        Planforslag i planbase